Record details

Title
    Patologické změny betonů panelových domů sídliště Brno - Komín
Other titles
    Pathological changes in concrete prefabricates of block of flats in town district Komín
Author
    Boháč, Martin
    Gregerová, Miroslava
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2005
Vol./nr.
    Roč. XIII, č. XIII
Pages
    5
Year
    2006
Thesaurus term
    Petrology - technical petrology - degradation of concrete - carbonation
Keyword
    Betonů
    Brno
    Domů
    Komín
    Panelových
    Patologické
    Sídliště
    Změny
Abstract (in czech)
   Příspěvek je orientován na posouzení nevratných změn betonových panelů s použitím metod mineralogicko-petrologického studia. Cílem bylo stanovení plošného a hloubkového dosahu degradačních procesů ve stavebně-historickém vývoji komínských panelových domů, které byly postaveny před zhruba 30ti lety. Analyzovány byly vzájemné vztahy mezi degradačními procesy, klimatickými podmínkami, geologickým podložím, kamenivem, pískem a pojivem betonu. Vedle základní materiálové analýzy (optické mikroskopie) bylo využito i chemických (silikátových a EDX) a RTG analýz pro identifikaci primárního a sekundárního minerálního složení betonu. Hlavním cílem bylo podchycení interakce panelů s ovzduším a možné souvislosti degradace s dlouhodobou expozicí při zvýšených koncentracích acidotvorných oxidů (C, S a N), obsažených v atmosféře.
Abstract (in english)
   Study is monitoring irreversible changes in concrete prefabricates in dependence of degradation factors in conditions of town district agglomeration. Attention is concentrate on degradation level of bonding agent and stone agent. Study is using metodes of polarization and electron microscopy, X-ray powder difraction, cathode-luminous metodes also chemical analysis, partial EDX analysis. There is a detailed description of bonding agent and distinguishing of carbonates by staining. There is main dependence between a concentration of acid-producting oxids and carbonation of concrete. The depth profiling of carbonates formed during a natural carbonation of concrete exposed to rain have been measured. Carbonation presented by micrite calcite in samples of concrete prefabricates from the surface to about 4 cm depth were detected.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012