Record details

Title
    Patterns of larval development in Cretaceous pipid frogs
Author
    Roček, Zbyněk
    van Dijk, E.
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Palaeontologica Polonica
Vol./nr.
    Roč. 51, č. 1
Pages
    s. 111-126
Year
    2006
Notes
    Projekt: IAA3013206, GA AV ČR
    Překlad názvu: Charakter larválního vývoje u křídových žab čeledi Pipidae
    Rozsah: 16 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Anura
    Cretaceous
    Pipidae
Keyword
    Cretaceous
    Development
    Frogs
    Larval
    Patterns
    Pipid
Abstract (in czech)
   Zkoumána byla vývojopvá série reprezentovaná téměř 250 pulci ze spodní křídy středního Izraele a další vzorky z Jižní Afriky. Vše bylo porovnáváno s vývojovou řadou rodu Palaeobatrachus z lokality Bechlejovice v severních Čechách. Z tohoto srovnání byly dedukovány obecné evoluční trendy.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012