Record details

Title
    Paulkerrite and earlshannonite from pegmatite near Dolní Bory (western Moravia, Czechoslovakia)
Statement of responsibility
    Josef Staněk
Other titles
    Paulkerrit a earlshannonit z Dolních Borů
Author
    Staněk, Josef
Language
    anglicky
Source title - serial
    Časopis Moravského muzea v Brně. Vědy přírodní
Vol./nr.
    Vol. 73, no. 1-2
Pages
    p. 29-34
Year
    1988
Notes
    2 tab. v textu, 4 foto v příl.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Čas. Morav. Muz. (Brno), Vědy přír.
Classfication no.
    552
Subject category
    druhotné minerály
    fosforečnany, sírany, arseničnany, vanadičnany
    moldanubikum
    popisy nových minerálů, nové nálezy
    regionální mineralogie
    žilné horniny s křemenem
Geographical name
    ČSSR-Morava
Keyword
    Bory
    Czechoslovakia
    Dolní
    Earlshannonite
    Moravia
    Near
    Paulkerrite
    Pegmatite
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012