Record details

Title
    Pavlov VI: an Upper Palaeolithic living unit
Other titles
    Pavlov VI: svrchnopaleolitická sídelní jednotka
Author
    Čulíková, Věra
    Hladilová, Šárka
    Králík, Miroslav
    Novák, Martin
    Nývlt, Daniel
    Nývltová Fišáková, Miriam
    Svoboda, Jiří
    Zelinková, Michaela
Language
    anglicky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Antiquity
Vol./nr.
    Roč. 83, č. 320
Pages
    14
Year
    2009
Thesaurus term
    Czech Republic, Danube, Upper Palaeolithic, Gravettian, settlement, mammoth, baked clay models
Keyword
    Living
    Palaeolithic
    Pavlov
    Unit
    Upper
    VI
Abstract (in czech)
   Tato nově objevená a prozkoumaná lokalita definuje svrchnopaleolitickou sídelní jednotku sestávající z ohniště uprostřed plochy o průměru 5 m. Ačkoliv hlavním účelem sídliště bylo zřejmě zpracovávání mamotů, tak zde byly nalezeny zbytky i jiných druhů zvířat. Obyvatelé používali pazourkové nože, vyráběli kostěnné nástroje a modelovali jíl, na kterém se zachovaly otisky jejich prstů, otisky sobích chlupů a textilu. Pavlov VI představuje exemplární příklad základní sídelní jednotky, které tvořily celý sídelní klastr gravettských lidí ve střední Evropě.
Abstract (in english)
   This newly discovered and excavated site defines an Upper Palaeolithic activity unit consisting of a roasting pit at the centre of an area 5m across. Although the main task was the processing of two mammoths, there were numerous other wild animals in the assemblage. The occupants used flint knives, made bone tools and modelled in baked clay - on which they left their fingerprints, along with imprints of reindeer hair and textiles. Pavlov VI offers an exemplary picture of the basic living unit that made up the settlement clusters of the Gravettian people in Central Europe.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014