Record details

Title
    Pedologické dny 1998
Author
    Žigová, Anna
Language
    česky
Publication type
    článek v novinách
Source title - serial
    Informátor. Česká společnost pro výzkum a využití jílů
Vol./nr.
    č. 17
Pages
    s. 8
Year
    1999
Notes
    99.05.00
    Rozsah: 1 s.
Keyword
    1998
    Dny
    Pedologické
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012