Record details

Title
    Pedologie
Statement of responsibility
    Josef Petruš, Zdenka Neuhäuslová
Other titles
    Karte der potentiellen natürlichen Vegetation des Šumava Nationalparks (Variant.)
    Mapa potenciální přirozené vegetace Národního parku Šumava (Variant.)
Author
    Neuhäuslová, Zdenka
    Petruš, Josef
Language
    česky
    německy
Source title - serial
    Silva Gabreta : sborník vědeckých prací ze Šumavy
Vol./nr.
    Suppl. 1
Pages
    s. 21-22
    s. 139-140
Year
    2001
Notes
    1 obr., 1 příl., bibl. s. 69-74
    3 souběžné jazykové verze: česká, anglická a německá, bibliografie je společná pro celý sborník
    Bibliografie na s. 69-74
    il.
    Zkr. název ser.: Silva Gabreta
Subject group
    cambisol
    pedologie
    podzol
    půda glejová
    ranker
    rašeliniště
    vegetace
Geographical name
    ČR-Čechy
    Šumava
Keyword
    Pedologie
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 10. 2007
    9. 10. 2007
Import date
    8. 8. 2012