Record details

Title
    Pelvic and thigh musculature in frogs (Anura) and origin of anuran jumping locomotion
Author
    Aerts, C.
    Havelková, P.
    Herrel, A.
    Přikryl, Tomáš
    Roček, Zbyněk
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Journal of Anatomy
Vol./nr.
    Roč. 214, č. 1
Pages
    s. 100-139
Year
    2009
Notes
    Projekt: KONTAKT 1-06-05 (2006-2007), GA MŠk, CZ
    Projekt KONTAKT MŠMT č. 1-06-05 (2006-2007) nenalezen v CEP
    Překlad názvu: Pánevní a stehenní svalová výbava žab (Anura) a vznik skákavého pohybu u žab
    Rozsah: 40 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    Anura
    anuran jumping
    Caudata
    comparative myology
    evolution
Keyword
    Anura
    Anuran
    Frogs
    Jumping
    Locomotion
    Musculature
    Origin
    Pelvic
    Thigh
Abstract (in czech)
   Srovnání muskuloskeletálního systému pánve a proximální části zadní končetiny u vybraných druhů žab ukazuje, že extensory stehna, odpovědné za počáteční fázi skoku, propulzního momentu u plavání a nesynchronizovaně také při chůzi jsou nejméně rozeznatelnými transformacemi vůči ocasatým obojživelníkům a jejich temnospondylním předkům (stav odrážející se u současných ocasatých). Iliac shaft a urostyl jsou dvě nejdůležitější apomorfie, které přestavují kosterní podporu zejména pro svaly protraktující femur nebo svalové jednotky, které jsou důležité pro složení končetin do přikrčené pozice, nezbytné pro první fázi účinného únikového pohybu. Všechny tyto svaly začínají nebo se upínají na iliac shaft. Na základě orientace pubis, ischia a ilia, které jsou stejné u žab, ocasatých obojživelníků a předpokládané také u temnospondylních předků je pravděpodobné, že pánev byla odtlačena od sakrálního obratle posteriorním směrem podél rigidního ocasu (urostylu) prodlužujícím se iliac shaft.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012