Record details

Title
    Peraluminické granity na jižním okraji třebíčského plutonu
Statement of responsibility
    David Buriánek
Other titles
    Peraluminous granite from the southern edge of the Třebíč pluton
Author
    Buriánek, David
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae
Vol./nr.
    Roč. 93, č. 1-2
Pages
    s. 151-167
Year
    2008
Notes
    1 obr., 5 diagr., 3 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Acta Mus. Morav., Sci. geol.
Classfication no.
    55(1)
    550.4
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    analýza petrografická
    biotit
    chemismus hornin
    chemismus minerálů
    datování absolutní
    diagram petrochemický
    durbachit
    granáty
    granit
    izotopy Nd
    izotopy O
    izotopy Sr
    mísení magmat
    monazit
    Myslibořice (Třebíč, Třebíč)
    petrogeneze
    složení peraluminické
    tavenina
    třebíčský pluton
    vmístění
Geographical name
    Česko
    Jaroměřice nad Rokytnou (Třebíč, Třebíč)
Keyword
    Granity
    Jižním
    Okraji
    Peraluminické
    Plutonu
    Třebíčského
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 9. 2009
Import date
    8. 8. 2012