Record details

Title
    Periody vzestupu a sestupu v českém hornictví
Statement of responsibility
    Václav Štěpán
Other titles
    Up and down periods in Czech mining. Studies on history of mining
Author
    Štěpán, Václav
Language
    česky
Source title - serial
    Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 24
Vol./nr.
    Roč. 131
Pages
    s. 58-60
Year
    1994
Notes
    Zkr. název ser.: Rozpr. Nár. techn. Muz. (Praha).
Subject group
    báňská historie
    historie
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    českém
    Hornictví
    Periody
    Sestupu
    Vzestupu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012