Record details

Title
    Permeability and microporosity preferred orientation relation with microstructure in the three granite types
Statement of responsibility
    Matěj Machek, Petr Špaček, David Mainprice, Stanislav Ulrich, Ondrej Lexa
Author
    Lexa, Ondrej
    Machek, Matěj
    Mainprice, David
    Špaček, Petr
    Ulrich, Stanislav
Language
    anglicky
Source title - monograph
    CzechTec 07 : 5th Meeting of the Central European Tectonic Studies Group (CETeG) & 12th Meeting of the Czech Tectonic Studies Group (ČTS) : April 11-14, 2007, Teplá, Czech Republic : proceedings and excursion guide
Pages
    s. 54-55
Notes
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    061.3
    55(1)
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    granit
    konference
    moldanubický pluton
    orientace přednostní
    permeabilita
    petrofyzika
    pluton
    porozita
    puklinatost
    rychlost elastických vln
    vlny P
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Českomoravská vrchovina-Melechov
Keyword
    Granite
    Microporosity
    Microstructure
    Orientation
    Permeability
    Preferred
    Relation
    Three
    Types
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012