Record details

Title
    Permeability of Coal of the Upper Silesian Basin (Czech Republic)
Author
    Konečný, Pavel
    Kožušníková, Alena
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Věstník Českého geologického ústavu = Bulletin of the Czech Geological Survey, Prague
Vol./nr.
    Roč. 74, č. 2
Pages
    s. 155-158
Year
    1999
Notes
    Projekt: GA105/95/0473, GA ČR
    Rozsah: 4 s.
Keyword
    Basin
    Coal
    Czech
    Permeability
    Republic
    Silesian
    Upper
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012