Record details

Title
    Permian brines formation in the Czech part of the Bohemian Massif - conceptual model, hydraulic parameters estimation
Statement of responsibility
    Zdeněk Vilhelm
Author
    Vilhelm, Zdeněk
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    Vol. 48, no. 1-4
Pages
    p. 9-28
Year
    2004
Notes
    10 obr., 3 diagr., 5 tab.
    Bibliografie na s. 26-28
    il.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Classfication no.
    55(1)
    551.3
    551.7
Conspectus category
    55
Subject group
    geneze
    hydraulika
    modelování
    paleogeografie
    perm
    permeabilita
    playa
    podkrkonošská pánev
    pole gravitační
    porozita
    prostředí paralické
    průsak
    sedimentologie
    solanka
    vnitrosudetská pánev
Geographical name
    Čechy (Česko)
Keyword
    Bohemian
    Brines
    Conceptual
    Czech
    Estimation
    Formation
    Hydraulic
    Massif
    Model
    Parameters
    Permian
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 2. 2007
Import date
    8. 8. 2012