Record details

Title
    Permo-Carboniferous Krkonoše Piedmont Basin inversion: cooling and exhumation during Mesozoic - Cenozoic based on apatite fission track analysis
Author
    Filip, Jiří
    Martínek, K.
    Svojtka, Martin
Conference
    Polska Konferencja Sedimentologiczna (POKOS : 3. : 15.09.2008-21.09.2008 : Kudowa Zdroj, Polsko)
Language
    anglicky
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Baseny sródgórskie : kontekst regionalny srodowisk i procesów sedymentacji : materialy konferencyjne
Pages
    S. 14-14
Notes
    Projekt: KJB3111305, GA AV ČR
    Překlad názvu: Permo-karbonská pánevní inverze podkrkonošské pánve: chladnutí a výstup hornin během mezozoika-kenozoika založené na fission-trackové analýze
    Rozsah: 1 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    apatite
    fission-track
    Krkonoše Piedmont Basin
Keyword
    Analysis
    Apatite
    Based
    Basin
    Cenozoic
    Cooling
    During
    Exhumation
    Fission
    Inversion
    Krkonoše
    Mesozoic
    Permo-Carboniferous
    Piedmont
    Track
Abstract (in english)
   The 14 outcrop samples range stratigraphically from Variscan crystalline basement through the deposits of Pennsylvanian and Permian to Triassic. Fission track data reveal significant cooling events in Mesozoic and Cenozoic. Apatite fission track data yield ages indicating Upper Permian annealing over 120°C of the Palaeozoic rocks, and Middle Triassic partial annealing (over 80°C). An overall burial is suggested deeper than 3 km, assuming thermal gradient of 30°C/km. Burial events (0.1 - 0.2 km/Ma) were found in latest Pennsylvanian and Early Permian in the central and western parts of the basin. Late Permian and Triassic burial events were identified in eastern part of the KPB - in TNSB.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012