Record details

Title
    Permo-Carboniferous volcanism in late Variscan continental basins of the Bohemian Massif (Czech Republic): geochemical characteristic
Statement of responsibility
    J. Ulrych, J. Pešek, J. Štěpánková-Svobodova, P. Bosák, F.E. Lloyd, V. von Seckendorff, M. Lang, J. K. Novák
Author
    Bosák, Pavel, 1951-
    Lang, Miloš
    Lloyd, Felicity E.
    Novák, Jiří Karel
    Pešek, Jiří, 1936-
    Seckendorff, V. von
    Štěpánková-Svobodová, J.
    Ulrych, Jaromír, 1943-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Chemie der Erde
Vol./nr.
    Vol. 66, no. 1
Pages
    p. 37-56
Year
    2006
Notes
    3 obr., 5 diagr.
    Bibliografie na s. 54-56
    il.
    Zkr. název ser.: Chem. d. Erde
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    anatexe
    chemismus hornin
    diagram petrochemický
    izotopy Nd
    izotopy Sr
    krušnohorské svrchní paleozoikum
    krystalizace frakcionovaná
    magma bimodální
    paleozoikum-svrchní
    petrogeneze
    prostředí kontinentální
    složení subalkalické
    středočeské svrchní paleozoikum
    sudetské svrchní paleozoikum
    svrchní karbon a perm Českého masivu
    vrásnění variské
    vulkanismus
    vzácné zeminy
Geographical name
    ČR
Keyword
    Basins
    Bohemian
    Characteristic
    Continental
    Czech
    Geochemical
    Late
    Massif
    Permo-Carboniferous
    Republic
    Variscan
    Volcanism
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    12. 10. 2006
Import date
    8. 8. 2012