Record details

Title
    Permokarbon Ga'arské deprese v Západní poušti Iráku
Statement of responsibility
    Vladimír Prouza
Other titles
    Permo-Carboniferous of the Ga'ara depression in the Western Desert in Iraq
Author
    Prouza, Vladimír
Language
    česky
Source title - serial
    Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 32, č. 11
Pages
    s. 336-338
Year
    1990
Notes
    1 obr., 12 fot. + 2
    res. rus., angl., něm.
    Zkr. název ser.: Geol. Průzk.
Subject group
    biostratigrafie
    datování
    karbon
    litologie
    nerostné suroviny
    perm
    poušť
    sedimentace
    sedimenty jezerní
Geographical name
    Irák
Keyword
    Deprese
    Ga'arské
    Iráku
    Permokarbon
    Poušti
    Západní
Abstract (in czech)
   Sedimentace ga'arského souvrství je charakterizována relativně rychlými faciálními změnami, známkami častého přerušování sedimentace a následné eroze, přítomností fosilních zvětralinových poloh a čočkovitých poloh Fe-rud a absencí karbonátů. Většina sedimentů neobsahuje fosilní zbytky /s výjimkou bioglyfů/, hojnější jsou petrifikované rostlinné osy. Klastika byla vícekrát redeponována a živce rozloženy. Na sedimentaci se v menší míře podílely i plošné splachy a eolická činnost. Uhelné slojky se vyskytují zcela lokálně, takže nemají žádný hospodářský význam. Z nerostných surovin gáarského souvrství mají význam jen železné rudy a keramické jíly
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012