Record details

Title
    Permokarbonské pískovce ve vnějším kvádrovém zdivu gotické části chrámu sv. Víta v Praze
Other titles
    Permocarboniferous sandstones in the outer block masonry of the gothic part of St. Vitus Cathedral in Prague.
Author
    Valečka, Jaroslav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    4
Year
    2005
Thesaurus term
    ST. Vitus Cathedral, Prague, gothic part, atypic Permocarboniferous sandstones, outer block masonry
Keyword
    Chrámu
    části
    Gotické
    Kvádrovém
    Permokarbonské
    Pískovce
    Praze
    Víta
    Vnějším
    Zdivu
Abstract (in czech)
   Podle dosavadních údajů byly na kvádrové zdivo katedrály sv. Víta v Praze použity křídové pískovce, méně arkózové karbonské pískovce a vzácně křídové, silicifikované slínovce ( opuky). Nově bylo v gotické části katedrály zjištěno osm kvádrů červeného, málo pevného, permokarbonského pískovce.Je diskutován původ těchto pískovců a doba jejich vsazení do zdiva.
Abstract (in english)
   Permocarboniferous sandstones in the outer block masonry of the gothic part of St. Vitus Cathedral in Prague.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014