Record details

Title
    Perpendicular fabrics in the Orlické hory orthogneisses (western part of the Orlice-Sněžník Dome, Bohemian Massif) due to high temperature E-W deformational event and late lower temperature N-S overprint
Statement of responsibility
    Richard Přikryl, Karel Schulmann, Radek Melka
Other titles
    Kolmé stavby v ortorulách Orlických hor (západní křídlo orlicko-kladské klenby, Český masiv) - výsledek vysokoteplotní deformace směru V-Z a nízkoteplotního přetisku S-J
Author
    Melka, Radek
    Přikryl, Richard, 1968-
    Schulmann, Karel
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of the Czech Geological Society
Vol./nr.
    Vol. 41, no. 3-4
Pages
    p. 156-166
Year
    1996
Notes
    5 obr., 9 fot., 2 s.bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: J. Czech geol. Soc.
Subject group
    deformace
    dynamická analýza
    křemen
    mikrotektonika
    orientace částic
    orlicko-kladské krystalinikum
    rula
    vrásnění variské
    živce draselné
Subject category
    ortorula
Geographical name
    ČR-Čechy
    Orlické hory
Keyword
    Bohemian
    Deformational
    Dome
    Due
    E-W
    Fabrics
    High
    Hory
    Late
    Lower
    Massif
    N-S
    Orlice-Sněžník
    Orlické
    Orthogneisses
    Overprint
    Perpendicular
    Temperature
    Western
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    22. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012