Record details

Title
    Persistent and reversed shear-sense wrenching in High Atlas megashear, Morocco; implications for the Mediterranean plate kinematics
Statement of responsibility
    Petr Rajlich
Other titles
    Stálé a převrácené střižné posuny v megastřižné zóně Vysokého Atlasu, Maroko; závěry pro deskovou kinematiku Středomoří
Author
    Rajlich, Petr, 1944-
Language
    anglicky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Vol. 24, no. 1-2
Pages
    s. 9-28
Year
    1992
Notes
    11 obr.,5 fot.,4 s.bibl.
    České resumé
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    analýza kinematická
    analýza tektonická
    deformace
    kontinentální drift
    tektonika regionální
    zóna střižná
Subject category
    střižná zóna
    Vysoký Atlas
Geographical name
    Maroko
Keyword
    Atlas
    High
    Implications
    Kinematics
    Mediterranean
    Megashear
    Morocco
    Persistent
    Plate
    Reversed
    Shear-sense
    Wrenching
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012