Record details

Title
    Perspektiva těžby uranu v České republice
Statement of responsibility
    Petr Lazárek, Petr Kříž, Blahomír Šenk
Author
    Kříž, Petr
    Lazárek, Josef
    Šenk, Blahomír
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 20, č. 1
Pages
    s. 12-15
Year
    2013
Notes
    2 obr., 1 fot., 1 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Classfication no.
    553.3/.4
    622.1
Conspectus category
    553
Subject group
    likvidace dolu
    ložiska rudní
    průzkum ložiska
    rudy U
    těžba
    uran
    zásoby
Geographical name
    Brzkov (Jihlava, Jihlava)
    Česko
Keyword
    České
    Perspektiva
    Republice
    Těžby
    Uranu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    17. 9. 2013
Import date
    20. 5. 2014