Record details

Title
    Perspektivy strukturní mechaniky zemin (Dokončení)
Statement of responsibility
    Jaroslav Feda
Author
    Feda, Jaroslav, 1929-2007
Language
    česky
Source title - serial
    Geotechnika
Vol./nr.
    Roč. 5, č. 4
Pages
    s. 3-6
Year
    2002
Notes
    13 obr.
    Anglické resumé
    il.
    Zkr. název ser.: Geotechnika
Classfication no.
    550.8
Conspectus category
    550
    552
Subject group
    jíl
    laboratorní zkoušky hornin
    mechanika zemin
    perkolace
    pevnost ve střihu
    porozita
    spraš
    stlačitelnost
    struktury
    zatížení
Keyword
    Dokončení
    Mechaniky
    Perspektivy
    Strukturní
    Zemin
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 8. 2008
Import date
    8. 8. 2012