Record details

Title
    Perspektivy zajištění čs. potřeb nerostných surovin geologicko-průzkumnou činností resortů ČGÚ a SGÚ
Statement of responsibility
    Pravoslav Bruša, Juraj Tözsér
Author
    Bruša, Pravoslav
    Tözsér, Juraj
Language
    česky
Source title - monograph
    Geologická a těžební činnost čs. organizací v zahraničí
Pages
    s. 224-231
Classfication no.
    55(1)
    553
    622.3
Conspectus category
    33
    553
    622
Subject group
    ekonomika surovin
    geologická služba
    geologie ložisková
    import
    mezinárodní spolupráce
    nerostné suroviny
    průzkum ložiska
    využití nerostných zdrojů
Geographical name
    Československo
Keyword
    ČGÚ
    činností
    čs
    Geologicko-průzkumnou
    Nerostných
    Perspektivy
    Potřeb
    Resortů
    SGÚ
    Surovin
    Zajištění
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    13. 5. 2010
Import date
    8. 8. 2012