Record details

Title
    Petroarcheologický výzkum raně středověké keramiky z Mikulčic-Valů (34-23, Břeclav)
Statement of responsibility
    Jitka Dvorská
Other titles
    Petroarchaeological reserach of Early Medieval ceramics from Mikulčice-Valy
Author
    Dvorská, Jitka
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 2
Pages
    s. 107-109
Year
    1995
Notes
    5 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1994.
Subject group
    kvartér
    mineralogie technická
    neogén
    sedimentace fluviální
    suroviny keramické
    vídeňská pánev
    zdroje nerostných surovin
Subject category
    petroarcheologie
    technická mineralogie
Geographical name
    ČR-Morava
    Mikulčice
Keyword
    34-23
    Břeclav
    Keramiky
    Mikulčic-Valů
    Petroarcheologický
    Raně
    Středověké
    Výzkum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    23. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012