Record details

Title
    Petrochémia paleozoických metabazitov z oblasti Rudnian
Statement of responsibility
    Silvester Pramuka
Other titles
    Petrochemistry of Paleozoic metabasites of the Rudňany area (Spišsko-gemerské rudohorie Mts., Eastern Slovakia)
Author
    Pramuka, Silvester
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 21, č. 3
Pages
    s. 267-273
Year
    1989
Notes
    7 obr., 1 tab.
    angl. res., bibl.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Classfication no.
    552
Subject category
    chemické analýzy hornin a horninotvorných minerálů
    experimentální petrografie a modelování
    horniny vzniklé metamorfózou bazických hornin
    paleozoikum
    Slovenské rudohorie
Keyword
    Metabazitov
    Oblasti
    Paleozoických
    Petrochémia
    Rudnian
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 5. 2007
Import date
    8. 8. 2012