Record details

Title
    Petrochemie granitoidů v jižní části středočeského plutonu
Statement of responsibility
    František V. Holub
Author
    Holub, František V.
Language
    česky
Source title - monograph
    Prognózy scheelitu (Au)
Pages
    s. 90-94
Notes
    3 obr.,1 tab.,5 bibl.
Subject group
    analýza hornin
    bazika
    facie geochemická
    granitoidy
    minerály
    středočeský pluton
    xenolit
Geographical name
    Čechy jižní
    ČSFR-Čechy
Keyword
    části
    Granitoidů
    Jižní
    Petrochemie
    Plutonu
    Středočeského
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    21. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012