Record details

Title
    Petrochemie lamprofyrů středočeského plutonického komplexu a krušnohorského batolitu ve vztahu k jejich rozdílné metalogenezi
Other titles
    Petrochemistry of lamprophyres from the Central Bohemian Plutonic Complex and the Krušné hory / Erzgebirge batholith in relation to their different metallogeny
Author
    Holub, František V.
    Štemprok, Miroslav
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1998
Vol./nr.
    Roč. 1999, č. 1
Pages
    3
Year
    1999
Keyword
    Batolitu
    Komplexu
    Krušnohorského
    Lamprofyrů
    Metalogenezi
    Petrochemie
    Plutonického
    Rozdílné
    Středočeského
    Vztahu
Contributor
    UK Praha, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    UK, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012