Record details

Title
    Petrochemistry of Variscan granitoids of Central Europe: Correlation of Variscan granitoids of the Tisia and Pelsonia Terranes with granitoids of the Moldanubicum, Western Carpathian and Southern Alps. A review: Part I
Author
    Buda, G.
    Koller, F.
    Ulrych, Jaromír
Language
    anglicky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Acta Geologica Hungarica
Vol./nr.
    Roč. 47, 2-3
Pages
    s. 117-138
Year
    2004
Notes
    Projekt: 0181/1999, FKFP, HU
    Projekt: T023762, OTKA, HU
    Projekt: T037595, OTKA, HU
    Překlad názvu: Petrochemie variských granitoidů střední Evropy: Korelace variských granitoidů teránů Tisia a Pelsonia s granitoidy moldanubika, Západních Karpat a Jižních Alp. Revue: Část I
    Rozsah: 22 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    Central Europe
    paleogeographic reconstruction
    Variscan granitoids
Keyword
    Alps
    Carpathian
    Central
    Correlation
    Europe
    Granitoids
    Moldanubicum
    Pelsonia
    Petrochemistry
    Review
    Southern
    Terranes
    Tisia
    Variscan
    Western
Abstract (in czech)
   Tři hlavní skupiny (A-C) středoevropských variských granitoidů mohou být vyčleněny na základě petrologických a geochemických dat: A. Nízce draselné, vysoce sodné, vápenato-alkalické, alkalicko-vápenaté, meta/peraluminosní, I-a S-typy, trondhjemitické (slabě granodioritické)suity. B. Vysoce-draselné, vysoce-hořečnaté, vápenato-alkalické, metaluminosní, I-typy monzonitické suity granitoidů s malými lamprofyrickými, ultradraselnými, Mg-bohatými intrusemi. C. Peraluminosní, S-nebo S/A-typy granodioritové-suity, malé intruse K-subalkalického a alkalického charakteru. Nejméně stabilní část variského orogenního pásu se nachází v místech, kde se vyskytují vysoce draselné, hořečnaté vápenato-alkalické granitoidy a ultradraselné intruse. Tvoří nejvnitřnější část variského pásu; pouze terán Tisia mse vyskytuje v alochtonní pozici, která vznikla z moldanubické zóny a od ní zcela oddělená od doby střední křídy
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012