Record details

Title
    Petrofaciální analýza sedimentů "hlineckého paleozoika" : 13-44 Hlinsko, 14-33 Polička
Statement of responsibility
    Lubomír Maštera
Other titles
    Petrofacial analyses of clastic sediments of the Hlinsko Paleozoic
Author
    Maštera, Lubomír
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 11
Pages
    s. 57-58
Year
    2004
Notes
    1 diagr.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 2003
Classfication no.
    552
Conspectus category
    552
Subject group
    flyš
    fylit
    hlinecká zóna
    kvarcit
    litostratigrafie
    oblast snosová
    paleozoikum-spodní
    pískovce
Geographical name
    ČR-Čechy
    Hlinsko (Chrudim, Hlinsko)
    Polička (Svitavy, Polička)
Keyword
    13-44
    14-33
    Analýza
    Hlineckého
    Hlinsko
    Paleozoika
    Petrofaciální
    Polička
    Sedimentů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 11. 2006
Import date
    8. 8. 2012