Record details

Title
    Petrofacie ve spodnokarbonských drobách na severním okraji Drahanské vrchoviny (24-21), Jevíčko; 24-22, Olomouc)
Statement of responsibility
    Lubomír Maštera
Other titles
    Petrofacies in the Lower Carboniferous graywackes at the northern margin of the Drahany Upland
Author
    Maštera, Lubomír
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 2
Pages
    s. 57-60
Year
    1995
Notes
    3 obr., 7 bibl.
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1994.
Subject group
    karbon
    moravský devon a spodní karbon
    pískovce
    visé
Subject category
    zdroj klastického materiálu
Geographical name
    Čelechovice na Hané
    ČR-Morava
    Drahanovice
    Stařechovice
Keyword
    24-21
    24-22
    Drahanské
    Drobách
    Jevíčko
    Okraji
    Olomouc
    Petrofacie
    Severním
    Spodnokarbonských
    Vrchoviny
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012