Record details

Title
    Petrofizičeskij analiz uslovij obrazovanija granitoidov
Statement of responsibility
    Michail Ivanovič Tolstoj, Andrej Petrovič Hožik, Anatolij Vasiljevič Suchorada, Tomáš Gregor
Author
    Gregor, Tomáš
    Hožik, Andrej Petrovič
    Suchorada, Anatolij Vasiljevič
    Tolstoj, Michail Ivanovič
Language
    rusky
Source title - serial
    Geologický zborník Geologica Carpathica
Vol./nr.
    Vol.. 41, no. 2
Pages
    s. 125-136
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Subject group
    granitoidy
    hustotní charakteristiky hornin
    klasifikace
    magnetická susceptibilita
    petrofyzika
    tepelné charakteristiky hornin
Geographical name
    ČSFR
Keyword
    Analiz
    Granitoidov
    Obrazovanija
    Petrofizičeskij
    Uslovij
Abstract (in czech)
   Principy interpetace petrofyzikálních dat, použitých v hustotní a magnetické klasifikaci, klasifikace používá skupinu fyzikálních parametrů s geologickými a petrografickými údaji k vyhodnocení vzniku a přeměn granitoidů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012