Record details

Title
    Petrofyzikální korelace mezozoických a paleogenních souvrství některých vrtů v Západních Karpatech
Statement of responsibility
    Pavel Ondra, Jaromír Hanák, Jozef Salaj
Other titles
    Petrophysical correlation between Mesozoic and Paleogene Formations of some boreholes in the West Carpathians
Author
    Hanák, Jaromír
    Ondra, Pavel
    Salaj, Jozef
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 22, č. 5
Pages
    s. 437-442
Year
    1990
Notes
    2 tab., 1 sch.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    analýza multivariační
    bradlové pásmo a přibradlová oblast
    flyšové pásmo Západních Karpat
    mesozoikum
    paleogén
    paleogén horehronského podolí
    petrofyzika
    profil vrtný
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Karpatech
    Korelace
    Mezozoických
    Některých
    Paleogenních
    Petrofyzikální
    Souvrství
    Vrtů
    Západních
Abstract (in czech)
   Studie uvádí některé výsledky petrofyzikální korelace souvrství v některých vrtech, které zastihly bradlové pásmo, centrální Karpaty a paleogén podtatranské skupiny. K tomu účelu bylo použito asi 1400 hodnot petrofyzikálních parametrů, které byly laboratorně měřeny na vrtných jádrech a počítačově zpracovány multivariačními statistickými metodami. Do hodnocení byla zahrnuta mineralogická hustota, střední magnetická susceptibilita a obsahy thoria a draslíku. Geologické veřejnosti se předkládají data o petrofyzikální příbuznosti jednotlivých stratigrafických intervalů, která jsou výsledkem netradičního, relativně objektivního studia fyzikálních vlastností hornin
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012