Record details

Title
    Petrofyzikální ověřování magnatických anomálií na listu mapy 14-423 Libina
Other titles
    Petrophysical verification of magnetic anomalies on the map sheet 14-423 Libina
Author
    Aichler, Jaroslav
    Chlupáčová, Marta
    Hrouda, F.
    Žáček, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    3
Year
    2000
Thesaurus term
    Desná Unit, Oskava block, blastomylonites, metavolcanics, magnetic properties, natural radioactivity, density
Keyword
    14-423
    Anomálií
    Libina
    Listu
    Magnatických
    Mapy
    Ověřování
    Petrofyzikální
Abstract (in czech)
   Byla měřeny základní petrofyzikální vlastnosti pro horniny na listu 14-423 Libina z oblasti jižního okraje desenské jednotky v Sileziku
Abstract (in english)
   Petrophysical verification of magnetic anomalies on the map sheet 14-423 Libina
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014