Record details

Title
    Petrofyzikální studium sedimentů východoslovenského flyše
Statement of responsibility
    Pavel Ondra, Jaromír Hanák
Other titles
    Petrophysical study of sediments in East-Slovak flysch
Author
    Hanák, Jaromír, 1947-
    Ondra, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické práce, Správy
Vol./nr.
    Roč. 89
Pages
    s. 67-97
Year
    1989
Notes
    1 obr., 7 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Geol. Práce, Spr.
Classfication no.
    55(1)
    550.8
    552
Conspectus category
    550
    552
Subject group
    analýza statistická
    bradlové pásmo a přibradlová oblast
    flyšové pásmo Západních Karpat
    geologie regionální
    hustota
    kompakce
    litostratigrafická jednotka
    magnetická susceptibilita
    paleogén
    petrofyzika
    porozita
    radioaktivita
    sedimenty
    vlastnosti fyzikální
Geographical name
    Slovensko východní
Keyword
    Flyše
    Petrofyzikální
    Sedimentů
    Studium
    Východoslovenského
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 1. 2010
Import date
    8. 8. 2012