Record details

Title
    Petrogenesis and Age Determination of the Hodruša Granodiorite (Hodruša Hámre, Štiavnické vrchy Mts., Czecho-Slovakia)
Statement of responsibility
    Ladislav Rozložník, Katarína Jakabská, Danielle Dauteuil, Charles Kosztolányi, Adam Kovách
Author
    Dauteuil, Danielle
    Jakabská, Katarína
    Kosztolányi, Charles
    Kovách, Adam
    Rozložník, Ladislav
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologica carpathica
Vol./nr.
    Vol. 42, no. 2
Pages
    s. 77-83
Year
    1991
Notes
    1 obr., 1 fot., 1 tab., 2 diag.
    Zkr. název ser.: Geol. carpath.
Subject group
    geochronologie
    granodiorit
    habitus
    izotopy K, Ar
    izotopy Sr, Rb
    izotopy U, Pb
    magma
    středoslovenské neovulkanity
    zirkon
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Hodruša-Hámre
Keyword
    Age
    Czecho-Slovakia
    Determination
    Granodiorite
    Hámre
    Hodruša
    Mts
    Petrogenesis
    Štiavnické
    Vrchy
Abstract (in czech)
   Radiometrické datování hornin a zirkonů z hodrušského granodioritu z lokality Kukel svědčí o neogenním stáří granodioritu. Zirkony pocházejí z mladopaleozoických hornin. Dále je diskutována morfometrie zirkonů a úloha asimilace okolních dioritových a gabrových hornin při vývoji hodrušského granodioritu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012