Record details

Title
    Petrogenesis of Variscan high-temperature Group A eclogites from the Moldanubian Zone of the Bohemian Massif, Czechoslovakia
Statement of responsibility
    Brian L. Beard, L. Gordon jr. Medaris, Clark M. Johnson, Hannes K. Brueckner, Zdeněk Mísař
Author
    Beard, Brian L.
    Brueckner, Hannes K.
    Johnson, Clark M.
    Medaris, L. Gordon, jr.
    Mísař, Zdeněk
Language
    anglicky
Source title - serial
    Contributions to mineralogy and petrology
Vol./nr.
    Roč. 111, č. 4
Pages
    s. 468-483
Year
    1992
Notes
    2 obr.,6 tab.,10 diagr.,2 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Contr. Mineral. Petrology
Subject group
    eklogit
    geochronologie
    izotopy Sr, Rb
    metamorfismus
    minerály horninotvorné
    moldanubikum
    prvky stopové
    subdukce
    vrásnění variské
    vzácné zeminy
Subject category
    izotopy Sm, Nd
Geographical name
    Bečváry
    Biskupice
    ČSFR-Čechy
    Nové Dvory
Keyword
    Bohemian
    Czechoslovakia
    Eclogites
    Group
    High-temperature
    Massif
    Moldanubian
    Petrogenesis
    Variscan
    Zone
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    2. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012