Record details

Title
    Petrogenesis of gneisses and granitoids from the Strážovské vrchy Mts
Statement of responsibility
    Lubica Vilinovičová
Author
    Vilinovičová, Lubica
Language
    anglicky
Source title - serial
    Geologický zborník Geologica Carpathica
Vol./nr.
    Vol. 41, no. 4
Pages
    s. 335-376
Year
    1990
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Zbor. Geol. carpath.
Subject group
    analýza hornin
    granitoidy
    jaderná pohoří
    metamorfismus
    rula
    Strážovská hornatina
    Západní Karpaty
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
    Malá Magura
Keyword
    Gneisses
    Granitoids
    Mts
    Petrogenesis
    Strážovské
    Vrchy
Abstract (in czech)
   Granitoidy jsou členy jediné diferenciační řady, mají přebytek Al a patří k S-typu granitoidů.Chemismus jejich živců, slíd a granátů. Teplotní a tlakové podmínky dvou fází metamorfózy krustalinika
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012