Record details

Title
    Petrogeneze magmatitů sázavského typu středočeského plutonického komplexu
Author
    René, Miloš
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 13, -
Pages
    s. 199-204
Year
    2005
Notes
    Překlad názvu: Petrogenesis of magmatites of the Sázava type (Central Bohemian Plutonic Complex
    Rozsah: 6 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    geochemistry
    granite
    petrology
Keyword
    Komplexu
    Magmatitů
    Petrogeneze
    Plutonického
    Sázavského
    Středočeského
    Typu
Abstract (in czech)
   Intruzivní horniny sázavského typu lze charakterizovat metaaluminickým až nevýrazně peraluminickým charakterem, granodiorit-kvarcdioritovým modálním složením a hybridním charakterem. Významným zdrojem granitové taveniny byly pravděpodobně metabazity blízké metabazitům jílovského pásma.
Abstract (in english)
   For intrusive rocks suite of the Sázava type is significant its metaaluminous to slightly peraluminous character, granodiorite-quartz diorite modal composition and hybrid features. Considerable source of granite melts probably were metabasite comfortable to Jílové belt metabasites.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012