Record details

Title
    Petrografická charakteristika hornin vrbenské skupiny v prostoru polymetalického ložiska Oskava
Statement of responsibility
    Jiří Zimák
Other titles
    Petrographic characterization of the Vrbno Group rocks in the area of polymetallic deposit Oskava (North Moravia)
Author
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geographica Geologica
Vol./nr.
    Roč. 32
Pages
    s. 55-69
Year
    1993
Notes
    3 diagr., 1 tab., 21 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Palackianae olomuc., Geogr. Geol.
Subject group
    analýza hornin
    chemické vlastnosti
    metamorfika
    rudy barevných kovů
    silesikum
    struktury hornin a minerálů
    textury
Subject category
    vrbenská skupina
Geographical name
    ČR-Morava
    Oskava
Keyword
    Charakteristika
    Hornin
    Ložiska
    Oskava
    Petrografická
    Polymetalického
    Prostoru
    Skupiny
    Vrbenské
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012