Record details

Title
    Petrografická charakteristika hornin z vrtů v okolí Kamence u Poličky (14-33 Polička)
Statement of responsibility
    Miroslava Gregerová
Other titles
    Petrographic characteristics of rocks from boreholes in the vicinity of Kamenec and Polička
Author
    Gregerová, Miroslava
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 1
Pages
    s. 75-76
Year
    1994
Notes
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1993
Subject group
    amfibolit
    diorit
    gabro
    rula
    zábřežské krystalinikum
Geographical name
    ČR-Morava
    Kamenec u Poličky
    Polička
Keyword
    14-33
    Charakteristika
    Hornin
    Kamence
    Okolí
    Petrografická
    Polička
    Poličky
    Vrtů
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    27. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012