Record details

Title
    Petrografická charakteristika kulmských (?) drob z jihlavské brázdy (23-24 Měřín)
Statement of responsibility
    Lubomír Maštera, Marta Veselá
Other titles
    Petrographic characterization of Culmian (?) graywackes from the Jihlava Furrow (Moldanubicum)
Author
    Maštera, Lubomír
    Veselá, Marta
Language
    česky
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku
Vol./nr.
    Roč. 4
Pages
    s. 69-70
Year
    1997
Notes
    2 obr., 9 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Geol. Výzk. Mor. Slez. v Roce 1996.
Subject group
    brázda
    droba
    karbon-spodní
    mladší paleozoikum brázd
    moldanubikum západní Moravy
Geographical name
    ČR-Morava
    Dobronín (Jihlava)
    Jihlava
    Měšín (Jihlava)
Keyword
    23-24
    Brázdy
    Charakteristika
    Drob
    Jihlavské
    Kulmských
    Měřín
    Petrografická
Abstract (in english)
   Remnants of unmetamorphosed grewackes at the scree were found by Veselá (1970) within the Jihlava Furrow (Variegated Series of Moldanubicum). The primary site of graywackes was not proved yet. The submitted paper brings petrographic analyses completed with graphic presentation and petrofacial evaluation. The graywackes composition is very similar to clastics of the Myslejovice Formation (Upper Viséan) of the Drahany Culm
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012