Record details

Title
    Petrografická charakteristika sedimentů magurského flyše na listu mapy 25-312 Holešov
Other titles
    Petrological characteristics of sediments of the Magura Flysch at the map-sheet Holešov
Author
    Gilíková, Helena
    Otava, Jiří
    Stráník, Zdeněk
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2001
Vol./nr.
    Roč. 9, č. září
Pages
    4
Year
    2002
Thesaurus term
    Upper Cretaceous, Paleogene, Turbidites, lithology, thin sections, heavy minerals
Keyword
    25-312
    Charakteristika
    Flyše
    Holešov
    Listu
    Magurského
    Mapy
    Petrografická
    Sedimentů
Abstract (in czech)
   Článek hodnotí petrografické rozdíly jednotek v rámci magurského flyše na základě výbrusů a asociací těžkých minerálů
Abstract (in english)
   Petrological characteristics of sediments of the Magura Flysch at the map-sheet Holešov
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014