Record details

Title
    Petrografické a mineralogicko-geochemické zhodnocení stavebních materiálů historických kamenných konstrukcí
Other titles
    The petrological, mineralogical, geochemical the state estimation construction material
Author
    Gregerová, Miroslava
    Pospíšil, Pavel
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Kámen
Vol./nr.
    Roč. 11, č. 1
Pages
    6
Year
    2005
Thesaurus term
    building stone
    construction material
    method by analysis
Keyword
    Historických
    Kamenných
    Konstrukcí
    Materiálů
    Mineralogicko-geochemické
    Petrografické
    Stavebních
    Zhodnocení
Abstract (in czech)
   Historické objekty mají obvykle velmi pestré materiálové složení. V příspěvku jsou diskutovány speciální metody studia, které lze použít při výzkumu stavebního kamene, betonu, keramiky i malt. Spolu se studiem základního materiálové složení lze tyto využít i při charakteristice pórového systému a sekundárních solí v pórech. Diskutovány jsou procesy zvětrávání a degradace materiálů a metody studia efloresecntů.
Abstract (in english)
   Historical structures are very complicated in their material composition. The paper is focused on application of special analytical methods, which can be used for study of building stones, concrete, ceramics and mortars. Besides the study of their basic material composition are presented methods for study of pore system and secondary minerals in pores. Desribed are also special methods for study of efflorescences and their relation to surface weathering and degradation of material.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012