Record details

Title
    Petrografické složení pískovců mohelnického souvrství a jejich petrofacie (24-21 Jevíčko, 14-43 Mohelnice)
Statement of responsibility
    Lubomír Maštera
Other titles
    Petrographic composition of the Mohelnice formation sandstones and their petrofacies
Author
    Maštera, Lubomír
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1994
Pages
    s. 76-77
Year
    1995
Notes
    2 obr., 7 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1994.
Subject group
    devon
    facie
    moravský devon a spodní karbon
    pískovce
Subject category
    zdroj klastického materiálu
Geographical name
    ČR-Morava
    Jevíčko
    Mohelnice
Keyword
    14-43
    24-21
    Jevíčko
    Mohelnice
    Mohelnického
    Petrofacie
    Petrografické
    Pískovců
    Složení
    Souvrství
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    15. 5. 2007
Import date
    8. 8. 2012