Record details

Title
    Petrografický výzkum slojového souvrství Dolu Silvester v sokolovské hnědouhelné pánvi
Statement of responsibility
    Božena Žáková
Other titles
    Petrographical Investigation of the Coal Seams in the Silvester Mine, the Sokolov Coal Basin
Author
    Žáková, Božena
Language
    česky
Source title - serial
    Výběr Prací (Geoindustria)
Vol./nr.
    Č. 2
Pages
    s. 25-40
Year
    1970
Notes
    2 obr., 15 bibl.
    Anglické resumé
Subject group
    analýza hornin
    chemismus hornin
    ložiska pevných paliv
    mikrolitotypy
    sokolovská pánev
    uhelná sloj
    uhlí hnědé
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Dolu
    Hnědouhelné
    Pánvi
    Petrografický
    Silvester
    Slojového
    Sokolovské
    Souvrství
    Výzkum
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012