Record details

Title
    Petrografický výzkum valounového souboru z Mušova
Other titles
    Petrographic investigation of the pebble collection from Mušov
Author
    Přichystal, Antonín
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2009
Source title - monograph
    Valoch, K. (ed.): Mušov I. Geologická a archeologická lokalita na jižní Moravě.
Notes
    Počet výtisků: 300
Thesaurus term
    artefacts
    geofacts
    pebble collection
    the oldest settlement of the Czech Republic
Keyword
    Mušova
    Petrografický
    Souboru
    Valounového
    Výzkum
Abstract (in czech)
   Je popsáno petrografické složení valounové kolekce (geofaktů, artefaktů) z Mušova na jižní Moravě.
Abstract (in english)
   It is described petrographic composition of pebble collection (geofacts, artefacts) from Mušov in southern Moravia.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012