Record details

Title
    Petrografie a geochemie spodnopaleozoických klastik v oblasti karpatské předhlubně jv. od Brna
Author
    Gilíková, Helena
    Leichmann, Jaromír
    Patočka, František
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Moravskoslezské paleozoikum 2003: sborník abstraktů
Pages
    1
Keyword
    Brna
    Geochemie
    Jv
    Karpatské
    Klastik
    Oblasti
    Petrografie
    Předhlubně
    Spodnopaleozoických
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014