Record details

Title
    Petrografie dvou pozapomenutých rekordních podzemních hloubkovrtů v moldanubiku uranového ložiska Rožná, západní Morava
Statement of responsibility
    Ferry Fediuk
Author
    Fediuk, František, 1929-
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 11, č. 8
Pages
    s. 10-14
Year
    2004
Notes
    1 obr., 4 fot., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Classfication no.
    552
    553.3/.4
Conspectus category
    552
    553
Subject group
    amfibolit
    chemismus hornin
    erlan
    kontrola litologická
    krystalinikum
    metamorfóza kontaktní
    metatexe
    mikrosonda elektronová
    moldanubikum strážecké
    mylonit
    pararula
    profil vrtný
    rudy U
    vrt průzkumný
Geographical name
    ČR-Morava
    Rožná (Žďár nad Sázavou, Bystřice nad Pernštejnem)
Keyword
    Dvou
    Hloubkovrtů
    Ložiska
    Moldanubiku
    Morava
    Petrografie
    Podzemních
    Pozapomenutých
    Rekordních
    Rožná
    Uranového
    Západní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2007
Import date
    8. 8. 2012