Record details

Title
    Petrografie jizerských ortorul na listu 03-142 Hejnice
Other titles
    Petrography of the Jizera orthogneisses on the map sheet 03-142 Hejnice.
Author
    Mrázová, Štěpánka
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010
Vol./nr.
    Roč. 44, č. podzim
Pages
    6
Year
    2011
Thesaurus term
    Jizera orthogneisses, petrography, West Sudetes, Bohemian Massif
Keyword
    03-142
    Hejnice
    Jizerských
    Listu
    Ortorul
    Petrografie
Abstract (in czech)
   Jizerské ortoruly tvoří důležitý člen v krkonošsko-jizerském krystaliniku. Tato studie presentuje nové informace získané při detailním geologickém mapování, z petrografie a minerálního složení jednotlivých typů ortorul. Charakteristickými minerály jsou reliktní K-živce a plagioklasy, biotit a muskovit. Biotit i muskovit ukazují variabilitu v chemickém složení. Granát a andalusit se vyskytují řídce, pouze v několika horninových vzorcích.
Abstract (in english)
   Petrography of the Jizera orthogneisses on the map sheet 03-142 Hejnice.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014