Record details

Title
    Petrographic examination of coal matter weathering
Author
    Čermák, Ivo
    Sýkorová, Ivana
Conference
    Konference české skupiny Mezinárodního geologického korelačního programu 357: Organics and Mineral Deposits (26.11.1996-27.11.1996 : Praha, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Weathering of fossil organic matter
Pages
    s. 28-39
Notes
    Projekt: GA205/95/0151, GA ČR
Keyword
    Coal
    Examination
    Matter
    Petrographic
    Weathering
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012