Record details

Title
    Petrography, geochemistry and age of granitic pebbles from the Moravian part of the Carpathian flysh
Author
    Burianková, Kristýna
    Finger, F.
    Hanžl, Pavel
    Krejčí, Oldřich
    Schitter, F.
    Stráník, Zdeněk
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Geologica Carpathica
Keyword
    Age
    Carpathian
    Flysh
    Geochemistry
    Granitic
    Moravian
    Pebbles
    Petrography
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014