Record details

Title
    Petrography and rock radioactivity in the speleotherapy medical institutions of the Javoříčko Karst and the Mladeč Karst (Czech Republic)
Statement of responsibility
    Jindřich Štelcl, Jiří Zimák
Other titles
    Petrografie a radioaktivita hornin ve speleoterapeutických léčebnách v Javoříčském krasu a Mladečském krasu (Česká republika)
Author
    Štelcl, Jindřich, jr.
    Zimák, Jiří
Language
    anglicky
Source title - serial
    RMZ - Materials and geoenvironment
Vol./nr.
    Vol. 47, no. 2
Pages
    p. 213-224
Year
    2000
Notes
    4 obr., 4 tab., 3 bibl.
    České, slovinské resumé
    il.
    Zkr. název ser.: RMZ - Mater. Geoenvironm.
Subject group
    chemismus hornin
    devon
    gama-spektroskopie
    geomedicína
    jeskyně
    moravskoslezské prevariské paleozoikum
    prvky radioaktivní
    radioaktivita
    radon
    speleotém
    spraš
    thorium
    uran
    vápenec
Geographical name
    ČR-Morava
    Javoříčko (Olomouc)
    Mladeč (Olomouc)
    Moravský kras
Keyword
    Czech
    Institutions
    Javoříčko
    Karst
    Medical
    Mladeč
    Petrography
    Radioactivity
    Republic
    Rock
    Speleotherapy
Abstract (in english)
   In this paper a summary of results from petrography investigation carried out in the speleotherapy medical institutions of the Javoříčko Karst and Mladeč Karst areas is presented with emphasis on natural radioactivite element contents (K, U, Th) in the local rock environments (Devonian limestones, cave soils, sinters and loess)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012